Onderzoeksrapport Uit VOORzorg

In 2019 is een projectgroep ‘ Voorbereid op Voorzorg (VOVO) in Elsrijk gestart met een onderzoek in de wijk, met als onderzoeksvraag hoe en of je je ook wilt voorbereiden op een zoveel mogelijk zelfstandige oude dag.

De resultaten van dit onderzoek zijn terug toe vinden in het rapport ‘Uit VOORzorg’, dat op 27 februari 2019 werd gepresenteerd aan de wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen. Het rapport ‘Uit VOORzorg’ is bij ons verkrijgbaar of te lezen op de website.

Een aantal van de in het rapport genoemde aanbevelingen zijn door de projectgroep opgepakt zoals het wekelijks houden van een spreekuur, het schrijven van twee kranten met actuele informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de oude dag en het verzorgen van thema bijeenkomsten. Ook de twee kranten zijn bij ons verkrijgbaar of te lezen op de website.

Het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen.