Welkom in Stadsdorp Elsrijk

De wijk waar het bruist

Beste bewoners van Elsrijk, vrijwilligers van het Stadsdorp en alle andere Amstelveners.

Graag wil ik jullie namens het bestuur van ons Stadsdorp welkom heten op onze nieuwe website.

Ons doel was om de website nog overzichtelijker en leesbaarder te maken. Tegelijkertijd is er meer mogelijkheid voor eigen inbreng en initiatief. Ieder club, werkgroep of project kan zelf stukken plaatsen en aankondigingen doen. De buurtjes hebben een eigen toegangsbutton gekregen. We hebben geprobeerd om tegemoet te komen aan ons credo ‘’door bewoners voor bewoners’’ zonder het hoofddoel van het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk uit het oog te verliezen.

Deze vernieuwing blijft het eigentijdse nabuurschap centraal stellen en dat is in deze tijd hard nodig.

Graag willen wij als bestuur de nieuwe website gebruiken om zichtbaarder te zijn voor de bewoners van Elsrijk. Wij zullen dus regelmatig binnen de ons gegeven ruimte verslag doen van onze activiteiten.

Mogen we jullie uitnodigen om deze website uit te proberen en graag vernemen we hoe de vernieuwing bevalt. Mail je bevinden naar info@stadsdorpelsrijk.nl

Namens het bestuur van Stadsdorp Elsrijk, Seerp de Blauw

______________________________________________

Het is natuurlijk ook handig om te weten of je in Elsrijk woont.

De grenzen van onze wijk bestaan uit:

Noord: Bella Donna, Laan Walcheren en de Rembrandtweg

Oost: De Beneluxbaan

West: het Zwarte Pad

Zuid: Mr. F.A. Van Hallweg en de Groen van Prinsterenlaan

Meld je aan