Stadsdorp Elsrijk

bewonersinitiatief
Buurtinitiatief
Meedoen
Sociaal

Ontstaan

Stichting Stadsdorp Elsrijk is 24 februari 2014 officieel opgericht. Ons uitgangspunt is dat we als bewoners zelf kunnen bijdragen aan een fijne wijk om in te wonen en te leven. Per 1 januari 2015 heeft Stadsdorp Elsrijk de ‘pilotstatus’ gekregen van de gemeente Amstelveen. Dit betekent dat wij een eigen budget van de gemeente krijgen, waarmee we Huis Elsrijk en de Blokhut kunnen inrichten en bewoners activiteiten kunnen ondersteunen.

  • Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners en is volledig onafhankelijk.
  • In Stadsdorp Elsrijk staat eigentijds nabuurschap centraal.
  • We willen elkaar in ons stadsdorp beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren.
  • Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.
  • Krachten bundelen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en de regie in eigen hand nemen zijn basisprincipes waarmee we eigentijds nabuurschap vormgeven om daarnaast – indien gewenst of nodig – in de toekomst de zorg in de wijk optimaal te organiseren.

Hoe? Dat staat ligt aan de bewoners uit de wijk. We nodigen je van harte uit daarover mee te denken en mee te praten. Neem eens een kijkje bij alle clubs die het Stadsdorp al rijk is.

______________________________________________

Bestuur Stichting Stadsdorp Elsrijk

Voorzitter: Seerp de Blauw

Secretaris: Karin Dumasy

Penningmeester: Ruud Steenvoorden

Bestuurslid: Hans Budde

Bestuurslid: Marthy van der Klooster

______________________________________________

Eigentijds Nabuurschap

Wat is eigentijds nabuurschap?

Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden of het organiseren van een activiteit.

Eigentijds nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders eigenheid en vrijheid.

Het doel is een woonomgeving

— waarmee je je verbonden voelt.

– waar je leuke dingen samen doet.

– waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is.

– waar je elkaar kent.

– waar je gezien en gehoord wordt,

– waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt.

– waar je niet afgeschreven wordt als je ouder bent, maar mee doet met wat wél te bieden hebt.

–  waarin flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient.

–  waarin krachten gebundeld worden.

______________________________________________

Het is natuurlijk ook handig om te weten of je in Elsrijk woont.

De grenzen van onze wijk bestaan uit:

Noord: Bella Donna, Laan Walcheren en de Rembrandtweg

Oost: De Beneluxbaan

West: het Zwarte Pad

Zuid: Mr. F.A. Van Hallweg en de Groen van Prinsterenlaan

Wie

Volwassenen

Waar

Graaf Aelbrechtlaan 138
Amstelveen

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Bestuur Stadsdorp Elsrijk
6