Elsrijker Kamermuziek Ensemble

Samen muziek maken.

(Dec 2018)

SAMEN MUZIEK MAKEN

Samen muziek maken ! Dat klinkt aanlokkelijk. Zoiets als samen zingen en samen dansen, maar samen met anderen je eigen instrument bespelen is iets heel anders !
Met wie, waar en hoe kun je dat organiseren, waar vind je de juiste partner(s) ?

Uit het succes van de pianodagen blijkt ,dat er veel belangstelling is voor muziek en dat veel mensen een instrument bespelen. De vraag is nu “hoe breng je die bij elkaar ?

Ik geef het volgende idee ter overweging:

Door alleen het instrument (niet je naam) dat je speelt en exact het muziekstuk op te geven dat je wilt spelen, kun je laten zien welk niveau je ongeveer speelt en is het voor een ander makkelijker daarop “in te spelen”.
Het is ook handig kenbaar te maken met welk instrument(en) je wilt samen spelen.
Via het aanmeldingspunt kun je dan met elkaar in contact komen.

Voorbeeld: Altfluit z.k.m. Piano of Cello. Muziek; Sonatas Op.17 van J.C.Schikckhardt.

Stadsdorp Elsrijk heeft in de Stadsdorpskamer ruimte om te spelen. In overleg met de beheerder kun je bespreken wanneer je daar terecht kan. Wil je liever thuis spelen dan doe je dat.

Het blijft natuurlijk een experiment., mááár het is niet ‘levensbedreigend’ !
Groet van Annie Grevenstuk, muzikant in het Elsrijker Muziek Ensemble
Heb je belangstelling voor samen musiceren, schrijf dan naar clubs@stadsdorpelsrijk.nl

 

(Nov 2018)
Bij toeval leerde Annelies en ik (Annie Grevenstuk), elkaar kennen.
We kwamen tot de ontdekking dat we  allebei blokfluit speelden en in een orkest (en nog) ons steentje bijdroegen én we woonden dicht bij elkaar. Hoe goed kun je het treffen. In een vrolijke bui hebben we toen besloten dat wij het Elsrijker Muziekensemble zouden heten.
Echter om een ensemble te worden heb je andere mensen nodig. Om kort te gaan er kwam een pianiste bij en later een celliste, waar we blij mee waren, want dat geeft wel een basis en toen een violiste. Zo op papier is dat een heel mooie samenstelling. máár de gezondheids problemen staken de kop op.
Zo werden wij gedecimeerd van 5 leden naar 3. Maar met piano, viool en blokfluit kom je ook een heel eind. Het gaat om het plezier van samenspelen. Dat moet voorop staan. We staan open voor een ieder die met ons mee wil doen. Ons groepje heeft natuurlijk een beperking.
We spelen voornamelijk Barokmuziek. Wil je een keer kennismaken geef je dan op bij clubs@stadsdorp voor verdere informatie.

Heb je vragen of mocht u na het lezen van dit bericht enthousiast geworden zijn, zelf een instrument bespelen, en je wil aansluiten bij dit ensemble, dan kun je contact opnemen met Annie Grevenstuk via het mailadres: clubs@stadsdorpelsrijk.nl of bel met 020 3374114

Klik op de foto hieronder voor een impressie van hun muziek.

Elsrijk muziek ensemble april 2015

Het ensemble in 2017: