Informatieavond Buurtactie Duurzaam Elsrijk

Informatieavond Buurtactie Duurzaam Elsrijk

Kom 19 september naar de informatieavond over de Buurtactie Duurzaam Elsrijk.

De Buurtactie is een initiatief van Stadsdorp Elsrijk en de gemeente Amstelveen. We werken hierbij samen met het Regionaal Energieloket en De Groene Grachten, een ingenieursbureau gericht op verduurzaming van historische panden.

Doel van de actie

Het doel van de actie is om u de mogelijkheden van het verduurzamen van uw jaren-dertigwoning te laten zien. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieke kenmerken van de wijk en de woningen. De actie is gericht op de jaren-dertigwoningen in Elsrijk, gebouwd tussen ongeveer 1921 en 1950 (zie kaart).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom jaren 30-woningen ?

Als jaren-dertig-woningeigenaar beseffen we steeds vaker de semi-monumentale waarde van onze woning maar tevens de gebrekkige energie-efficiency. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen met behoud van authentieke elementen. Bij lokale aannemers en installateurs ontbreekt het echter vaak aan kennis en ervaring om deze energiemaatregelen op een ‘monumentale’ manier uit te voeren met aandacht voor uitstraling, rendement en risico’s of ongewenste bijeffecten als vochtproblematiek. Er is dus behoefte aan oplossingen voor verduurzaming met behoud van cultuurhistorische waarde. Door een buurtgerichte aanpak wordt deze verduurzaming toegankelijk voor een brede groep woningeigenaren binnen Elsrijk.

Voorbeeldwoningen

Omdat er binnen de aangegeven groep woningen verschillende typen te onderscheiden zijn gaat De Groene Grachten voor 5 veel voorkomende woningtypen een gratis advies op maat maken. Iedereen binnen het aangegeven gebied kan zich hiervoor aanmelden waarna er 5 woningen worden geselecteerd. Deze woningen worden gedurende ongeveer een uur geïnspecteerd waarna de mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking in kaart worden gebracht. Er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt over de mogelijkheden de woning te verduurzamen. Deze wordt dan tevens anoniem en gratis beschikbaar gesteld voor andere buurtbewoners ten behoeve van het verduurzamen van hun woning.

Alle adviezen en specifieke mogelijkheden per woningtype worden gepresenteerd tijdens een bewonersavond in december. Hierbij worden ook de mogelijkheden van een collectieve inkoop met betrekking tot verduurzamen gegeven door het Regionaal Energieloket, die daarbij kunnen ontzorgen. De mogelijke maatregelen zullen tevens te raadplegen zijn via de Groene Menukaart, die ook door andere buurtbewoners bekeken kunnen worden.

Wilt u uw woning aanmelden als voorbeeldwoning ?

U kunt uw woning vrijblijvend aanmelden voor een gratis advies op maat, waarna er 5 woningen worden geselecteerd.
Doe dit voor 30 september via

Informatieavond op 19 september

U bent van harte welkom op de informatieavond op donderdag 19 september bij Apostolisch Genootschap (Graaf Aelbrechtlaan 138), waar we u graag meer vertellen over deze buurtactie.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Graag horen we van tevoren of u erbij bent.

Vragen ?
Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met Stadsdorp Elsrijk door te mailen naar duurzaam@stadsdorpelsrijk.nl of telefonisch bij de leden van de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk Jurjen Pen (06 54397273), Seerp de Blauw (06 51155776), Hans Korbijn (06 22668900), Hans Steenvoorden (06 24533873), Bart Man (06 51741114), Harry den Hartog (06 18771278), en Bert Bakels (06 19625029).
Informatie over deze actie vindt u ook op de gemeentelijke website www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid

 

Vragen en antwoorden

Welke woningen vallen binnen deze actie en komen in aanmerking als voorbeeldwoning ?

De actie heeft betrekking op de met rood gearceerde woningen op de kaart.

 

Waarom is er voor stijl ‘jarendertig’ woningen gekozen ?

Als jaren-dertig-woningeigenaar beseffen we steeds vaker de semi-monumentale waarde van onze woning maar tevens de gebrekkige energie-efficiency. Bij lokale aannemers en installateurs ontbreekt het echter vaak aan kennis en ervaring om deze energiemaatregelen op een ‘monumentale’ manier uit te voeren met aandacht voor uitstraling, rendement en risico’s of ongewenste bijeffecten als vochtproblematiek. Er is dus behoefte aan maatwerk oplossingen met behoud van cultuurhistorische waarde.

 

Waarin onderscheidt deze buurtactie zich van van andere wijkgerichte acties ?

De actie is specifiek gericht op jaren-dertigwoningen in Elsrijk, gebouwd tussen ongeveer ’21-’50. Het doel is te onderzoeken hoe deze woningen het beste kunnen worden verduurzaamd waarbij rekening wordt gehouden wat de uitwerking van de maatregelen is op de uitstraling van de woning, het financieel rendement en de risico’s of ongewenste bijeffecten zoals vochtproblematiek.

 

Kan ik als huurder ook mijn woning als voorbeeldwoning aanmelden ?

Nee, de actie is gericht op woningeigenaren. U kunt wel uw woningverhuurder vragen de woning aan te melden.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens en met wie worden mijn gegevens gedeeld als ik mij aanmeld ?

Uw gegevens worden door het Regionaal Energieloket gedeeld met De Groene Grachten en de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk, en alleen gebruikt ten behoeve van de selectie van de voorbeeldwoningen.

 

Wat betekent het als je je woning aanmeldt als voorbeeldwoning ?

Als uw woning wordt geselecteerd zal De Groene Grachten contact met u opnemen voor het plannen van afspraak waarbij uw woning gedurende ongeveer een uur wordt geinspecteerd. De mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, comfortvergroting en energieopwekking worden in kaart gebracht en er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt over de mogelijkheden de woning te verduurzamen.

 

Hoe wordt de rapportage van mijn woning gedeeld met andere buurtbewoners ?

De rapportage wordt in geanonimiseerde vorm beschikbaar gesteld voor andere buurtbewoners.

 

Wie maakt de selectie van de voorbeeld woningen ?

Het Regionaal Energie Loket maakt samen met De Groene Grachten en de werkgroep Dertigers van Stadsdorp Elsrijk de selectie van vijf voorbeeld woningen.

 

Op basis waarvan wordt de selectie van 5 voorbeeldwoningen gemaakt ?

De bedoeling is vijf woningen te selecteren die bouwkundig en in aanpak van verduurzaming voldoende van elkaar verschillen, en tevens een voldoende grote groep vergelijkbare woningen vertegenwoordigen.

 

Ben je verplicht mee te doen aan de groepsaankoop als je woning als voorbeeld woning is gekozen ?

Nee, het onderzoek en advies met betrekking tot de voorbeeldwoning is gratis en vrijblijvend.

 

Welke partijen zijn bij de buurtactie betrokken ?

De buurtactie is een initiatief van Stadsdorp Elsrijk en gemeente Amstelveen waarbij er wordt samengewerkt met het Regionaal Energie Loket en De Groene Grachten. Het project wordt gefinancierd door duurzaamheidssubsidies vanuit de Provincie Noord Holland en de Gemeente Amstelveen, en een bijdrage vanuit Stadsdorp Elsrijk.