uitVOORzorg

mei 2019

In Stadsdorp Elsrijk is een Voorzorgcentrum voor Ouderen gestart.
Inmiddels houden onze vrijwilligers elke dinsdagmiddag van 13:00 – 14:00 uur een spreekuur in het Open Hof.

Je kunt op het spreekuur met tal van vragen op het gebied van voorzorg terecht.
Bijvoorbeeld; waar moet ik aandenken voordat ik écht ouder ben, of hoe pas ik mijn huis aan, hoe houd ik mijn netwerk in tact, waarmee kan ik terecht bij de ouderencoach of wijkverpleegkundige, e.d.
Ook zullen onze vrijwilligers, indien gewenst, verwijzen naar de ouderencoach.

Uit VOORzorg
Daarnaast geven wij 4x per jaar onze informatiekrant Uit VOORzorg uit. Zoveel mogelijk zal worden getracht om in te haken op de actualiteiten en relevante informatie te geven. De geplande data voor 2019 zijn: de 1e week van maart, juni, september en november.
Deze krant zal huis aan huis worden verspreid, maar elke uitgave is ook te lezen via de knoppen
rechts op deze pagina.

Eventuele reacties op de inhoud graag mailen naar: uitvoorzorg@stadsdorpelsrijk.nl

Ook het rapport ‘Uit VOORzorg’ dat de werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk op 27 februari 2019 heeft overhandigd aan de Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen, is bij ons verkrijgbaar.
Volgend jaar zal een evaluatie van dit project worden gehouden, waarna zal worden bepaald of onze bevindingen ook voor andere wijken in Amstelveen van belang kunnen zijn.

______________________________________________________________________

27 februari: presentatie van het rapport ‘Uit VOORzorg

De werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van haar rapport “Uit VOORzorg” aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen,

Wanneer: Woensdag 27 februari
Tijd: 16:30 – 18:00 uur
Waar: De kerk van het Apostolisch Genootschap,  Graaf Aelbrechtlaan 138
Aanmelden: Graag vóór 15 februari a.s. op te geven via info@stadsdorpelsrijk.nl  in verband met de catering

Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.
Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Hieronder tref je de flyer van het project aan, zoals deze binnekort in Elsrijk huis aan huis verspreid zal worden.

Met vriendelijke groet,
Dorien, Frida, Hans, Juliëtte, Karin, Majorie, Marlene, Matthea, Piet en Vera