De clubs

Stadsdorp Elsrijk Initiatiefgroepen oftewel De clubs

Uit de startbijeenkomst op 24 september 2013 en uit latere bijeenkomsten zijn onderstaande clubs voortgekomen.
Regelmatig verschijnt er ook een nieuwsbrief met veel meer informatie hierover.

Als u zich wilt aanmelden bij een of meer van de clubs, neem dan contact op met de Elsrijker die zich heeft opgeworpen als contactpersoon voor de betreffende club.

Wil je de club-pagina bezoeken, klik dank op het plaatje bij de club.

 

NATUURCLUB BRIDGE INLOOP DENKERSCLUB

 

CREA-CAFÉ / SCHILDERCLUB SCHRIJFCLUB (1)

 

WANDELCLUB AFTER DINNER WALK FIETSEN

 

ENGLISH CONVERSATION MUZIEK GROEP ELSRIJK

 

WERKGROEP DUURZAAM ELSRIJK FILMCLUB

 

ELSRIJK MUZIEK ENSEMBLE LEESCLUBS