Denkersclub Elsrijk

Jan 2018

De denkersclub komt op woensdag eens in de 6 weken bijeen, buiten de schoolvakanties.

Mei 2017

De club heeft er voor gekozen haar naam te wijzigen in Denkersclub.

Februari 2016

De start van een nieuwe club: ‘Denkclub Elsrijk’.

Voorlopig worden bijeenkomsten op vrijwillige basis eens per maand gehouden, en de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden dinsdagavond 8 maart in de Mr Sixlaan 29.
Met koffie, thee of een glas van het een of ander.

De deelnemers aan deze nieuw te starten club houden zich bezig met onderwerpen op het gebied van wetenschap, filosofie en politiek.
Elsrijk kent veel bewoners met een brede intellectuele ervaring.
Mensen die door opleiding of beroep voorzien zijn van kennis en inzicht op een bepaald vakgebied.

Denkclub Elsrijk wil de mogelijkheid bieden elkaar scherp te houden en te voeden met nieuwe inzichten en ideeën. Het is een initiatief van 4 buurtgenoten met een brede intellectuele belangstelling.
Soms woon je al jaren bij mensen in de buurt die je nooit spreekt over hun vakgebied. Terwijl het uitwisselen van inzichten en kennis tussen verschillende interessegebieden zo enorm inspirerend kan zijn.

De activiteiten van deze ‘Denkclub’ kunnen variëren van een presentatie met een bespreking tot het samen lezen en bespreken van een artikel, of het bezoeken van een lezing bij De Rode Hoed of Spui 25 of een KNAW symposium in Amsterdam.
Misschien begeven zij zich wel een keer op het gebied van de lokale politiek. Per keer komen een of meerdere onderwerpen die de deelnemers inbrengen aan bod, ‘wat houd je op dit moment bezig?’, dat is wat we van elkaar willen horen en bespreken. Dat kan groot of klein zijn, diepgravend of gewoon interessant.

Deelnemers kunnen elkaars inzichten toetsen en aanscherpen. De geest soepel houden en inspireren dat is wat in deze club centraal staat.

Heeft u een eigen vakgebied of een rijke ervaring op het gebied van wetenschap of techniek, filosofie of politiek, en bent u geboeid door de plannen van bovenstaande ‘Denkclub’, laat dat dan even weten aan
Bert Bakels (bbakels@ziggo.nl) de voorlopige coördinator van deze nieuwe club.
Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht, per mail of telefonisch 06 19625029.