Denkersclub Elsrijk

De deelnemers aan deze club houden zich bezig met onderwerpen op het gebied van wetenschap, filosofie en politiek.

Elsrijk kent veel bewoners met een brede intellectuele ervaring. Mensen die door opleiding of beroep voorzien zijn van kennis en inzicht op een bepaald vakgebied.
Denkersclub Elsrijk wil de mogelijkheid bieden elkaar scherp te houden en te voeden met nieuwe inzichten en ideeën. Het is een initiatief van 4 buurtgenoten met een brede intellectuele belangstelling.

Soms woon je al jaren bij mensen in de buurt die je nooit spreekt over hun vakgebied. Terwijl het uitwisselen van inzichten en kennis tussen verschillende interessegebieden erg inspirerend kan zijn.

De activiteiten van deze ‘Denkclub’ kunnen variëren van een presentatie met een bespreking tot het samen lezen en bespreken van een artikel, of het bezoeken van een lezing bij De Rode Hoed of Spui 25 of een KNAW symposium in Amsterdam. Misschien begeven zij zich wel een keer op het gebied van de lokale politiek. Per keer komen een of meerdere onderwerpen die de deelnemers inbrengen aan bod. ‘Wat houdt je op dit moment bezig?’, dat is wat we van elkaar willen horen en bespreken. Dat kan groot of klein zijn, diepgravend of gewoon interessant.

Deelnemers kunnen elkaars inzichten toetsen en aanscherpen. De geest soepel houden en inspireren, dat is wat in deze club centraal staat.

De denkersclub telt nu 12 leden en komt per jaar een keer of 6 a 7 bij elkaar, altijd op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Heeft u een eigen vakgebied of een rijke ervaring op het gebied van wetenschap of techniek, filosofie of politiek, en bent u geboeid door de plannen van de ‘Denkersclub’, laat dat dan even weten aan
Bert Bakels (bbakels@ziggo.nl) de coördinator van deze nieuwe club.
Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht.