Werkgroep duurzaam Elsrijk

Op een hete zomermiddag ging de werkgroep Duurzaam Elsrijk van start.

Als oprichters zijn wij op de een of andere manier betrokken bij duurzaamheid en groen. Wij hopen wijkgenoten met elkaar in contact te brengen rond deze thema’s en van elkaar te leren hoe we onze wijk een stukje mooier en duurzamer maken.

Inmiddels bestaat onze werkgroep uit zes actieve leden en vier die op deelonderwerpen met ons meedenken.

Thema’s die hoog op onze agenda staan zijn kennisdelen met onze wijkgenoten over:

·        besparen en opwekken van energie

·        wateroverlast en opvang in de wijk

Wij zijn druk bezig met het organiseren van bijeenkomsten over deze onderwerpen. Waarover en wanneer lees je hieronder en in de agenda van Stadsdorp Elsrijk.

Elsrijkers, die mee willen helpen of zich aanmelden voor een van onze events, zijn van harte welkom via info@stadsdorpelsrijk.nl

Tot ziens! Fons, May, Radboud, Coby, Marieke en Jacqueline

_______________________________________________________

9 maart 2017 Energie advies avond met Gideon Goudsmit

Donderdag 9 maart organiseerde de Werkgroep Duurzaam Elsrijk een bijeenkomst met Gideon Goudsmit waarbij hij adviezen gaf.
Er was een mooie opkomst met zo’n 30 bewoners uit Stadsdorp Elsrijk, Villa Randwijck, Patrimonium Amstelveen en Buurtkamer Keizer Karelpark.
Onder ons ook 4 duurzaamheidspartners van de Gemeente Amstelveen.

‘fantastische avond, prima georganiseerd’
‘eindelijk informatie die je niet makkelijk op internet vindt’

Energie advies 9 maart 2017 1Gideon Goudsmit tackelde met gemak al onze vragen. Hot zijn #kruipruimte en #spouwmuur #isolatie en de vraag waar je het eerst mee moet beginnen.
Energie opwekken en waar je die opslaat? In elektrische deelauto’s natuurlijk! Die heeft Gideon voor ons klaar staan op de duurzame markt op 25 maart.

Werkgroep Duurzaam Elsrijk dankt de kerngroep van Stadsdorp Elsrijk, onze werkgroepleden en Tess Doucet die deze avond gisteren in de Stadsdorpskamer mogelijk maakten !

#mensenmakenamstelveen

_______________________________________________________

6 december 2017 Vergadering Werkgroep

Dinsdagavond 6 december vergaderden we in de Stadsdorpskamer van Stadsdorp Elsrijk. Aanwezig waren: Radboud, May, Fons, Coby, Jacqueline en Jurjen. De laatste wil zich vooral inzetten voor het onderwerp wateroverlast in de wijk.

Met elkaar bespraken we hoe we de thema’s water en energie de komende tijd in de wijk onder de aandacht willen brengen. De concrete data en onderwerpen die hieruit zijn voorgekomen vindt je in de agenda van onze werkgroep, rechts op deze pagina.

_______________________________________________________

01 oktober 2016 Rondleiding door Energie(k), energiepositief kantoorgebouw

Tijdens de Atelierroute van Amstelveen is dit kantoorgebouw opengesteld voor het publiek. Op verzoek van de Werkgroep Duurzaam Elsrijk geeft eigenaar Gideon Goudsmit een rondleiding langs de duurzame en energieopwekkende oplossingen van dit gebouw aan de Parelvisserlaan 1 in Amstelveen.

Welke duurzame ideeën wij tijdens deze rondleiding opdeden lees in je de blog Energiek bezoek

_______________________________________________________

28 september 2016 Vergadering Werkgroep

Woensdagmorgen 28 september vergaderden we met de werkgroep in de achtertuin van Jacqueline. Aanwezig waren: Marieke, Radboud, Fons, May, Hans en Jacqueline.

Thema’s en wie hier mee aan de slag wil gaan?

Eerst deden we met elkaar een voorstelrondje over de duurzame thema’s waarin we zijn geïnteresseerd en aan mee willen helpen om iets te organiseren.

  • Mobiliteit: Fons
  • Duurzame huizenroute: Fons, Hans, Jacqueline
  • Waterhuishouding/ onttegeling: Fons (regelgeving), Marieke (groene  daken, waterlabel) Jacqueline (groene daken + actie Steenbreek, Hans (watereducatie, herbouw molen)
  • Duurzaam (ver)bouwen: Jacqueline (kennisdelen), Hans (voorlichting geven)
  • Recycling: Fons (repair cafe)
  • Natuurlijke kringloop; May (Blue Economy) Radboud (compost, postzegelparkjes)
  • Energie: Radboud (hernieuwbaar, coöperatie, gasvrij, follow-this, energieontbijt)
  • Klimaatgordel/ Stelling 2.0: Radboud, Jacqueline
  • Duurzaamheid (clubjes van) Stadsdorp Elsrijk: Radboud (energie-sateliet, keep-it-clean dag met wandelen combineren, duurzame leesclub).

Doelgroep

Ook maakten we een begin met het formuleren van onze doelgroep. Met onze werkgroep willen we niet alleen inwoners van Elsrijk bereiken, maar ook bedrijven en scholen, zoals het Technasium van de KKC, het Amstelveen college, de Roelof Venemaschool, etc. Ook willen we contact leggen met personen uit de lokale politiek.

Website en communicatie

Op onze webpagina komt een onderdeel met agenda items, informatie en tips in de vorm van blogs en interessante links.

_______________________________________________________

8 november 2014 Wat vooraf ging aan de werkgroep Duurzaam Elsrijk

“Ja, het klimaat gaat echt veranderen !”
Wateroverlast, watertekort, hittestress

Wat kun jezelf doen met je eigen tuin, huis en straat ? Onder dit motto organiseerde Stadsdorp Elsrijk in het gastvrije Nieuw Vredeveld een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst.

Zo’n vijftig Elsrijkers beluisterden aandachtig twee presentaties, eerst een verzorgd door Marieke Ritzema, Elsrijker en werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een door Manfred van der Heijde van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij lieten zien hoe wij ook in Elsrijk als gevolg van klimaatverandering meer last zullen krijgen van hevigere regenbuien die tot overlast kunnen leiden. Zij lieten zien wat er door de waterschappen aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook, wat wij als bewoners kunnen doen om de waterhuishouding in onze woonomgeving positief te beïnvloeden.

Na een pauze spraken de bezoekers in groepjes over diverse stellingen. Een idee dat met name door velen enthousiast wordt ontvangen is het vergroenen van de schuurdakjes in de wijk. Ook een groep bewoners die veel last hebben van een ondergelopen kruipruimte kregen waardevolle tips aangereikt hoe hier iets aan te doen kan zijn. We hopen dat met name het schuurdakjesidee zal leiden tot een project in de wijk dat zich daarmee bezig gaat houden.