Agenda

Alle activiteiten of bijeenkomsten die door, met of in Stadsdorp Elsrijk worden georganiseerd.
Activiteiten georganiseerd door Stadsdorp Elsrijk
zijn herkenbaa
r aan onze logo’s

  


Activiteiten kunnen worden aangemeld bij info@stadsdorpelsrijk.nl

Mar
14
Sat
Natuurclub: Stinsenplanten
Mar 14 @ 10:00
Natuurclub: Stinsenplanten @ Verzamelen bij Ingang park aan de Prins Bernhardlaan

Een Stinsenplant is een plant die van oorsprong alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven en dergelijke, en daar verwilderd is. Voorbeelden: bosanemoon, winterakoniet, lelietje van dalen. Ze behoren tot de eerste bloeiers van het jaar. Veel soorten staan al in bloei in het Dr. J.P.Thijssepark. Je hoeft je niet aan te melden.

Mar
27
Fri
Natuurclub: Water- en Weidevogels Landje van Geijsel
Mar 27 @ 10:00
Natuurclub: Water- en Weidevogels Landje van Geijsel @ Openluchttheater Elsrijk (blokhut)*

Het Landje van Geijsel is een stuk weiland, dat in het voorjaar onder water wordt gezet. Het dankt zijn faam aan de honderden zo niet duizenden grutto’s die er elk voorjaar neerstrijken om op te vetten voor het broedseizoen. Daarnaast zijn er nog vele andere vogels te zien, onder andere allerlei soorten eenden, wulpen, en lepelaars. Er is een “vogelkijkschuur“ met op de bovenverdieping grote ramen met vrij uitzicht over het landje.  Naast de schuur is er voldoende ruimte om in de buitenlucht de vogels waar te nemen. Je hoeft je niet aan te melden. Verzamelen bij Openluchttheater Elsrijk (achter de Kruijskerk, De Ruwiellaan 20 in Park De Ruyschlaan, Amstelveen. Adres voor navigatie: De Ruwiellaan 14, Amstelveen)

May
16
Sat
Natuurclub: natuur in de wijk Elsrijk
May 16 @ 10:00
Natuurclub: natuur in de wijk Elsrijk @ Openluchttheater Elsrijk (blokhut)*

In Elsrijk is van alles te beleven op het gebied van de natuur. Zo vinden we er een rijke variëteit aan bomen en planten, en een grote diversiteit aan vogels. In de schemering vliegen er vleermuizen en ’s nachts scharrelen er egels rond. Vandaag make we een kleine natuursafari in en rond het park achter de Kruiskerk om te zien wat er allemaal is te beleven. Na afloop is er koffie in de Blokhut. Verzamelen bij Openluchttheater Elsrijk (achter de Kruijskerk, De Ruwiellaan 20 in Park De Ruyschlaan, Amstelveen. Adres voor navigatie: De Ruwiellaan 14, Amstelveen)

Jun
11
Thu
Natuurclub: gierzwaluwen in onze wijk
Jun 11 @ 20:30
Natuurclub: gierzwaluwen in onze wijk @ Verzamelen bij Huis van de Wijk

Er broeden op heel wat plekken gierzwaluwen in onze wijk ten westen van de Rembrandtweg. Een grote kolonie broedt in een straat vlakbij Molen De Dikkert. Het is een feest om daar midden in het broedseizoen tegen de avondschemering te zien hoe de vogels al roepend rondvliegen en in razende vaart de nesten in- en uitvliegen. Vooraf is er een korte lezing over deze bijzondere vogel. Verzamelen bij Huis van de Wijk.

Aug
29
Sat
Natuurclub: vleermuizen
Aug 29 @ 21:00
Natuurclub: vleermuizen

In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies georganiseerd. Een goede plek om ze te spotten is het park achter de Kruiskerk. Ook langs het water vliegen er veel rond. Er zijn verschillende soorten met elk hun eigen gedrag. Rond eigen huis kun je ze in de schemering ook  rond zien vliegen. Meestal zijn dat dan dwergvleermuizen, de kleinste  vleermuizen die in ons land voorkomen. We gaan uitgerust met een batdetector op pad onder leiding van een vleermuisdeskundige van het IVN. Voor de excursie krijgen we in een korte lezing een en ander te horen over deze boeiende vliegers.

Sep
26
Sat
Natuurclub: Paddenstoelen
Sep 26 @ 10:00
Natuurclub: Paddenstoelen

Ook in onze wijk komen in het najaar overal paddenstoelen tevoorschijn, soms op de meest onverwachte plekken. In elk geval vinden we ze in ons wijkpark en in de plantsoentjes. We gaan op ontdekkingstocht onder begeleiding van een expert van het IVN. En als het in onze wijk niet lukt, dan wijken we uit naar het Amsterdamse Bos waar zeker tientallen soorten paddenstoelen en zwammen zijn te vinden. We zullen jullie tijdig informeren waar de excursie plaats gaat vinden.

Oct
23
Fri
Natuurclub: natuur, geschiedenis en historische architectuur
Oct 23 @ 10:00
Natuurclub: natuur, geschiedenis en historische architectuur @ Monument op de Amsterdamseweg t.o. KLM gebouw

Het Broersepark is het oudste park van Amstelveen, ooit ontworpen als wandelpark voor de nieuwe bewoners van Amstelveen in de jaren twintig van de vorige eeuw. Er staan veel fraaie bomen van inheemse, maar ook van exotische oorsprong.  In het park vinden we ook een aantal monumenten die herinneren aan de historie van Amstelveen. Rond het park fraaie villa’s van interessante architectuur, zoals exemplaren van de Amsterdamse School. Vandaag aandacht voor natuur, geschiedenis en historische architectuur.

Nov
27
Fri
Natuurclub: Wintergasten
Nov 27 @ 10:00
Natuurclub: Wintergasten @ Verzamelen bij het IVN gebrouw

Wintergasten zijn vogels, die (ver) ten oosten of noorden van ons land broeden, maar de winter in ons land doorbrengen vooral vanwege de beter voedselomstandigheden. De Middelpolder is een goede plek om een aantal soorten wintergasten waar te nemen. We zullen in elk geval honderden smienten zien, maar ook ganzen en zangvogeltjes. Zelfs de roerdomp wordt hier ’s winters weleens gespot.

Dec
19
Sat
Natuurclub: Ransuilen in de wijk Groenelaan
Dec 19 @ 10:00
Natuurclub:  Ransuilen in de wijk Groenelaan @ Verzamelen bij Openluchttheater Elsrijk

Het is altijd bijzonder om een uil waar te nemen. In de winter lukt dat nog weleens als het om ransuilen gaat. Ze hebben dan namelijk de gewoonte om overdag groepsgewijs in een boom te rusten. Als we geluk hebben kunnen we ze ergens in Amstelveen zien. Pas wel op voor verstoring ! Uilenexcursie met aansluitend koffie met wat lekkers in de Blokhut.
Beperkt aantal deelnemers ! Aanmelden vanaf 6 december via clubs@stadsdorpelsrijk.nl
Verzamelen bij Openluchttheater Elsrijk (achter de Kruiskerk, De Ruwiellaan 20 Dit ligt in Park De Ruyschlaan, Amstelveen. Adres voor navigatie: De Ruwiellaan 14, Amstelveen)